Comments

政治

....

宣福总理出席了东盟 - 印度峰会

总理NguyenXuanPhuc(照片:统一区/VNA)在印度总理莫迪共和国....

政治

....

文化

....

政治

....

政治

....

祝贺泰国皇家武装部队日

越南人民军副参谋长PhamNgocMinh中将(图片来源:爱尔兰邮报/VNA)23/1....

政治

....

政治

....

政治

....

政治

....

政治

....

政治

....

政治

....

政治

....

政治

....

政治

....

Nguyen Phu Trong总书记访问了俄罗斯联邦

总书记NguyenPhuTrong(图片:旧金山金勇/VNA)应俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京的邀请....

政治

....

政治

....

政治

....

政治

....

社会

....

政治

....

政治

....

政治

....

政治

....